//01/04/15 – Siapa yang boleh tinggal di rumah Tuhan

01/04/15 – Siapa yang boleh tinggal di rumah Tuhan

Rabu, 01/04/2015

SIAPA YANG BOLEH TINGGAL DI RUMAH TUHAN?

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Mazmur 15:1-5

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus
1. Hal apakah yang Tuhan katakan dalam ayat ini? (ay. 1)
2. Siapakah yang boleh berdiam di rumah Tuhan? (ay. 2-5a)
3. Apakah yang terjadi pada orang-orang yang boleh berdiam di rumah Tuhan tersebut? (ay. 5b)
4. Dosa-dosa manakah dari ayat 1-5 perlu Anda singkirkan dari hidup Anda?

 

M3 – Mendengar dan melakukan Firman Kristus

M4 – Membagikan Firman Kristus

2015-03-26T06:00:56+07:00