//01/04/18 – Memberitakan janji tentang hidup

01/04/18 – Memberitakan janji tentang hidup

Minggu, 01/04/2018

MEMBERITAKAN JANJI TENTANG HIDUP

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
2 Timotius 1:1-2

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Untuk apakah dan mengapa Allah menghendaki Paulus menjadi rasul? (ay. 1)
2. Kepada siapakah Paulus menyampaikan salamnya? (ay. 2a)
3. Hal-hal apa sajakah yang akan menyertai Timotius ketika dia melayani? (ay. 2b)

Pengajaran
Pada masa pembentukan gereja mula-mula, banyak pengajaran sesat yang muncul. Itulah sebabnya, dalam surat yang pertama kepada Timotius, Paulus secara khusus menyoroti pengajaran sesat dan yang benar. Ketika menulis suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus menegaskan bahwa Allah-lah yang menghendaki dirinya untuk mengajarkan kebenaran. Dia menulis, “Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus.” Paulus menjelaskan bahwa Allah menghendaki dia memberitakan Injil tentang bagaimana kita hidup dalam Yesus. Timotius sendiri takut terhadap tekanan yang dihadapi, tetapi Paulus menguatkan dia bahwa ada kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai dirinya. Kasih karunia yang menyertai Timotius juga menyertai kita yang hidup di zaman akhir. Kita tidak perlu takut berjuang dalam melayani.

2018-03-22T08:02:51+07:00