//02/10/2022 – Menjadi Bapa Rohani yang Membapai

02/10/2022 – Menjadi Bapa Rohani yang Membapai

Minggu, 2/10/2022

Bacaan harian setahun: Yeremia 3-4; Yohanes 11-12

Menjadi Bapa Rohani yang Membapai

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

1 Tesalonika 2:11-12

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa kata Paulus bagi orang Kristen bapa?
  2. Apa yang dia lakukan kepada orang Kristen anak dan orang Kristen muda?

 

Renungan:

Paulus memberikan contoh tentang fungsi orang yang dewasa rohani atau Kristen bapa. “Kamu tahu, betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam Kerajaan dan kemuliaan-Nya.” Ciri seorang Kristen bapa bukanlah hanya kematangan rohani, tetapi juga kemampuan menjadi bapa rohani bagi Kristen anak dan Kristen orang muda. Seperti bapa jasmani, yang tidak bisa disebut bapa jika dia tak memiliki anak-anak. Jika seorang Kristen bapa tidak berfungsi sebagai bapa rohani bagi Kristen anak dan orang muda, maka dia tidak bertumbuh mencapai potensi maksimalnya. Oleh sebab itu, orang Kristen bapa perlu membapai Kristen anak dan Kristen orang muda. Mari kita berfungsi dengan benar agar kita dapat bertumbuh dengan maksimal seperti yang dikehendaki Tuhan.

2022-09-24T12:09:52+07:00