//02/01/16 – Kunci-kunci kerajaan

02/01/16 – Kunci-kunci kerajaan

Sabtu, 02/01/2016

KUNCI-KUNCI KERAJAAN

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus

Matius 18:15-20

 

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Langkah-langkah apakah yang perlu kita lakukan terhadap orang yang berbuat dosa di dalam ekklesia?

a. ayat 15:

b. ayat 16:

c. ayat 17:

2. Kuasa apa yang dipercayakan kepada gereja (ekklesia)? (ay.18)

3. Siapa yang boleh menggunakan kuasa tersebut secara efektif? Mengapa? (ay.19)

4. Hal-hal apakah yang perlu kita praktikkan dalam menggunakan kuasa tersebut?

 

Walau konteks Matius 18:15-20 sedikit berbeda dengan Matius 16:18-19, tetapi di sini dijelaskan tentang siapa yang boleh menggunakan kunci kerajaan, yaitu kuasa untuk mengikat dan melepaskan (Mat. 16:19). Ternyata, kunci-kunci kerajaan bukan hanya diberikan kepada Petrus, tetapi juga kepada semua orang percaya. Jadi, kunci-kunci kerajaan, yaitu kuasa untuk membebaskan orang-orang dari kerajaan kegelapan dan membawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Di sini termasuk pendisiplinan anggota ekklesia, yaitu nasihat (Mat. 18:15 15) untuk melepaskan anggota ekklesia dari ikatan dosa dan kuasa kegelapan.

 

M3 – Mendengar dan melakukan firman Kristus

M4 – Membagikan firman Kristus

2015-12-18T05:38:28+07:00