//02/06/18 – Bukti keutamaan Kristus (1)

02/06/18 – Bukti keutamaan Kristus (1)

Sabtu, 02/06/2018

BUKTI KEUTAMAAN KRISTUS (1)

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
Ibrani 1:5-7

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Menurut Kitab Suci, pengakuan dari siapakah yang terdengar tentang Tuhan Yesus ini? (ay. 5)
2. Apa perintah Allah Bapa kepada para malaikat untuk mereka lakukan terhadap Yesus? (ay. 6)
3. Menurut Kitab Suci, apa yang dilakukan oleh Allah Anak kepada para malaikat? (ay. 7)

Pengajaran
Hari ini kita membaca Firman Tuhan yang mengisahkan pengakuan Allah Bapa dengan jelas tentang Allah Anak. “Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan: ‘Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini?’ dan ‘Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku?’ Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: ‘Semua malaikat Allah harus menyembah Dia.’ Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata: ‘Yang membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi badai dan pelayan-pelayan-Nya menjadi nyala api.’ Jika kita menolak pengakuan ini, sebenarnya kita menuduh Allah Bapa sebagai pembohong. Padahal, Allah Bapa tidak mungkin berbohong. Rasul Yohanes menulis, “Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus,” (1 Yoh. 1:3).

2019-10-12T10:38:34+07:00