//03/01/2021 – Manusia Jatuh ke dalam Dosa

03/01/2021 – Manusia Jatuh ke dalam Dosa

Minggu, 3/1/2021

Manusia Jatuh ke dalam Dosa 

Bacaan harian setahun: Kejadian 7-9; Matius 7-9

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Kejadian 3:1-7

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Siapakah ular itu? Apa yang dikatakannya kepada Hawa? Apa jawaban Hawa? (ay. 1-3)
  2. Hal apakah yang dikatakan ular kepada Hawa untuk mencobainya, sehingga dia tertipu dan jatuh ke dalam dosa? (ay. 4-6)
  3. Apa akibat dari pelanggaran yang menyebabkan Adam dan Hawa berdosa itu? (ay. 7)

 

Renungan:

Adam, yang seharusnya melakukan tugas yang berikan Tuhan: mengusahakan dan memelihara (menjaga) taman Eden, ternyata gagal. Adam bukan hanya gagal dalam menjaga (melindungi) taman Eden dari invasi Iblis, tetapi juga gagal secara pribadi: dia dan Hawa tertipu hingga jatuh ke dalam dosa. Iblis berhasil masuk ke dalam taman Eden lewat ular untuk menipu Hawa. Ular bertanya kepada Hawa untuk mengetahui sejauh mana Hawa mengerti perintah Kerajaan Allah. Ular menemukan bahwa Hawa tidak mengerti perintah Kerajaan Allah. Hawa tidak mendengar langsung perintah itu dari Allah, tetapi dia mendengarnya lewat Adam, lalu dia tidak memahami 100% maksud perintah Allah itu. Akibatnya, Ular menipu Hawa hingga dia melanggar perintah Kerajaan Allah. Itulah sebabnya, Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa dan kejatuhan ini memberi kuasa kepada Iblis untuk mengambil alih pemerintahan dari manusia. Dengan demikian, Iblis mendatangkan kerajaan kegelapan ke dalam dunia. Karena tidak memahami perintah Allah benar-benar dan tidak menaatinya sungguh-sungguh, terjadilah kesalahan yang fatal dan memengaruhi sejarah.

2020-12-22T09:13:49+07:00