//03/11/16 – Pekerjaan Bapa membawa orang kepada hidup kekal

03/11/16 – Pekerjaan Bapa membawa orang kepada hidup kekal

Kamis, 03/11/2016

PEKERJAAN BAPA MEMBAWA ORANG KEPADA HIDUP KEKAL

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Yohanes 6:25-40

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

1. Apa pekerjaan yang Tuhan perintahkan untuk orang banyak? (ay. 27-29)

2. Perumpamaan apakah yang dipakai oleh Yesus untuk membawa orang banyak percaya kepada Yesus? (ay. 30-35)

3. Apakah Yesus melakukan kehendakNya sendiri? Apakah kehendak Bapa yang mengutus Yesus ke dunia? (ay. 37-40)

Yesus menjawab orang banyak sesuai konteksnya yaitu tentang manna (roti) dari surga, yaitu diriNya sendiri. Barangsiapa datang kepada Yesus dan makan roti hidup, yaitu percaya kepada Yesus, akan beroleh hidup kekal. Hafalkan Yoh. 6:40

 

M3 – Mendengar dan Melakukan Firman Kristus

M4 – Membagikan Firman Kristus

2016-10-26T03:41:20+07:00