//04/04/2023 – Penyembahan dalam Kerajaan Allah 

04/04/2023 – Penyembahan dalam Kerajaan Allah 

Selasa, 4/4/2023

Bacaan harian setahun: 2 Samuel 13-15; 3 Yohanes 1; Yudas 1

Penyembahan dalam Kerajaan Allah

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Yohanes 4:22-24

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Bagaimana penyembah-penyembah yang benar menyembah? (ay. 23)
  2. Mengapa kita harus menyembah Bapa secara demikian dalam Kerajaan Allah? (ay. 24)

 

Renungan:

Doa dimulai dan diawali pada titik hubungan keintiman yang berdasarkan pengenalan akan siapa Bapa yang empunya Kerajaan. Bapa yang kita sembah adalah Roh dan Kebenaran. Oleh sebab itu, kita sebagai penyembah-penyembah-Nya harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran pula. Kita dapat menghampiri Allah dengan hati yang benar dan roh yang diarahkan oleh kehidupan dan tindakan Roh Kudus. Artinya, berdoa atau bersekutu dengan Bapa tidak hanya melibatkan pikiran dan tubuh jasmani kita, tetapi juga roh kita menyatu dengan Bapa. Karena itulah, kadar pengenalan kita kepada Bapa menentukan apakah dalam hidup ini kita mempraktikkan penyembahan yang benar dalam Kerajaan-Nya atau tidak. Tanggung jawab kita adalah terus mengenal Bapa lebih dalam.

2023-03-28T08:15:37+07:00