//06/12/2022 – Teladan Seorang Bapa

06/12/2022 – Teladan Seorang Bapa

Selasa, 6/12/2022

Bacaan harian setahun: Yoel 2-3; Ibrani 5-6

Teladan Seorang Bapa

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

1 Korintus 4:6-16

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa peringatan Paulus kepada kepada jemaat Korintus? (ay. 6-7)
  2. Bagaimana teladan seorang bapa yang diberikan oleh Paulus?

 

Renungan:

Salah satu fungsi bapa yang sangat penting adalah menjadi teladan bagi anak-anak rohani. Keteladanan adalah kekuatan hebat yang menyebabkan perubahan hidup dalam diri anak-anak rohani. Seorang bapa rohani bukan hanya mengajar lewat teori, tetapi meneladankan apa yang diajarkan lewat contoh hidup. Begitu pentingnya peranan bapa rohani dalam pertumbuhan rohani di Gereja, Paulus memaparkan peranan seorang bapa rohani bagi orang lain dalam bacaan Firman kita hari ini. Walaupun tidak mudah dijalani, sebagai bapa rohani Paulus telah melakukan fungsinya dan menjadi teladan bagi banyak orang. Dari teladan Paulus, kita dapat belajar untuk menjadi bapa bagi orang lain, sehingga kita pun dapat bertumbuh menjadi dewasa.

2022-11-24T14:46:16+07:00