//06/07/16 – Tuhan memperkenalkan diri

06/07/16 – Tuhan memperkenalkan diri

Rabu, 06/07/2016

TUHAN MEMPERKENALKAN DIRI

 

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus

Kejadian 17:1-27

 

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Ketika bertemu Abraham, bagaimana Tuhan memperkenalkan diri dan apa perintahNya? Mengapa ada perintah tersebut? (ay. 1-2)

2. Janji-janji apakah yang Tuhan berikan kepada Abraham? (ay. 3-8) Hal apakah yang harus dipenuhi oleh Abraham agar menerima janji Tuhan? (ay. 9-14)

3. Mengapa Tuhan mengubah nama Sarai? Apa janji Tuhan kepada Sara? (ay. 15-16)

4. Ketika Abraham meragukan janji Tuhan, janji-janji lain apakah yang Tuhan berikan kepadanya dan kepada orang-orang lain? (ay. 17-21)

 

Ketika Tuhan menampakkan diri pada Abraham, Ia memperkernalkan diri, “Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapanKu dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat engkau sangat banyak.” Setelah memperkenalkan diri, Ia mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya turun-temurun dengan perjanjian yang kekal. Tujuan Tuhan memperkenalkan diriNya adalah agar keturunan Abraham tahu bahwa Tuhan Yang Mahakuasa menjadi Allah mereka turun-temurun sampai selama-lamanya. Ia berjanji untuk memberikan seluruh tanah Kanaan menjadi milik Abraham dan keturunannya serta Ia menjadi Allah mereka, sampai selama-lamanya.

 

M3 – Melakukan Firman Kristus

M4 – Membagikan Firman Kristus

2016-06-23T08:50:21+07:00