//07/04/2023 – Dikuduskan untuk Beribadah 

07/04/2023 – Dikuduskan untuk Beribadah 

Jumat, 7/4/2023

Bacaan harian setahun: 2 Samuel 22-24; Wahyu 5-6

Dikuduskan untuk Beribadah 

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Ibrani 9:11-14

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa tujuan dari Yesus datang sebagai Imam Besar?
  2. Apa kelebihan dari kuasa darah Yesus?

 

Renungan:

Yesus adalah Imam Besar; melalui pengorbanan diri-Nya, Dia menguduskan kita. Dikatakan, “Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.” Betapa bersyukurnya kita memiliki Imam Besar yang menyucikan kita dengan darah-Nya sendiri, sehingga kita dilayakkan untuk datang beribadah. Mari kita datang menyembah Dia.

2023-03-28T08:19:36+07:00