//07/09/17 – Pelayan Pendamaian

07/09/17 – Pelayan Pendamaian

Kamis, 07/09/2017

PELAYAN PENDAMAIAN

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
2 Korintus 5:11-21

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Bagaimanakah gaya hidup seorang pelayan pendamaian? Apa pesan utama yang dibawa oleh seorang pelayan pendamaian? (ay. 11-15)
2. Bagaimanakah ukuran penilaian yang benar? (ay. 16-18)
3. Bagaimana cara Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya? Kepada siapakah urusan pendamaian itu dipercayakan? (ay. 19-21)

PENGAJARAN:
Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelayan pendamaian. Kita harus bergaya hidup yang benar dengan tidak memihak kepada salah satu sisi. Yesus menjadikan diri-Nya perantara untuk mendamaikan dunia dengan Allah lewat kematian-Nya di kayu salib. Kemudian, Allah mempercayakan urusan pendamaian itu kepada kita sebagai utusan-Nya. Maka, kita harus memiliki gaya hidup yang sesuai kehendak Allah. Rindukah Anda menjadi seorang pelayan pendamaian?

2017-08-24T05:01:09+07:00