//09/02/18 – Kepedulian Paulus atas jemaat Tesalonika (3)

09/02/18 – Kepedulian Paulus atas jemaat Tesalonika (3)

Jumat, 09/02/2018

KEPEDULIAN PAULUS ATAS JEMAAT TESALONIKA (3)

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
1 Tesalonika 3:9-13

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Apa alasan Paulus bersyukur kepada Allah? (ay. 9)
2. Apa yang dilakukan oleh Paulus siang dan malam? (ay. 10)
3. Apa harapan Paulus sehingga ia mengulangi kata “kiranya” sebanyak tiga kali? (ay. 11-13)

Pengajaran
Keputusan Paulus untuk berdoa kepada Allah demi jemaat Tesalonika menunjukkan begitu pedulinya Paulus: “Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu.” Apa alasan Paulus berdoa demikian? (1) Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu; (2) Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu; (3) Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya. Seharusnya, inilah pokok doa kita juga. Bagaimana dengan doa Anda sendiri?

 

2019-10-17T10:11:39+07:00