//10/04/2021 – Doa Orang-Orang Kudus (2)

10/04/2021 – Doa Orang-Orang Kudus (2)

Sabtu, 10/4/2021

Doa Orang-Orang Kudus (2)

Bacaan harian setahun: 1 Raja-Raja 7-9; Wahyu 11-12

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Wahyu 8:1-5

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa yang terjadi setelah sunyi senyap di surga? (ay. 3-4)
  2. Apa yang terjadi saat malaikat melemparkan pedupaan ke bumi? (ay. 5)

 

Renungan:

Banyak orang Kristen tidak menyadari pentingnya peran doa mereka di hadapan Allah. Yohanes menuliskan apa yang disaksikannya tentang surga, “… ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. … Maka datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. … Malaikat mengambil pedupaan dan mengisinya dengan api dari mezbah serta dia melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.” Ketika kita berdoa, ada kuasa yang dilepaskan ke bumi. Doa orang-orang kudus sangat penting dalam pembinasaan kejahatan di bumi. Itulah sebabnya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa kita berperan penting bagi lawatan Allah di bumi. Buatlah keputusan untuk terlibat dalam lawatan Allah melalui doa-doa Anda.

2021-03-25T10:09:23+07:00