//12/05/2020 – Mengenal Kehebatan Allah

12/05/2020 – Mengenal Kehebatan Allah

Selasa, 12/5/2020

Mengenal Kehebatan Allah

Bacaan harian setahun: 2 Tawarikh 30-32; Lukas 11-12

Bacalah pasal-pasal ini di dalam hadirat Kristus; mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti gambar besar dari isi pasal-pasal yang dibaca.

 

Pendalaman (PL): 2 Tawarikh 32:1-8  

  1. Apa kata Raja Hizkia kepada para panglima perang dan rakyat? (ay. 7)
  2. Mengapa rakyat mendapatkan kepercayaan mereka kembali kepada Allah?

 

Renungan pendalaman:

Hari ini, kita secara khusus dikuatkan oleh perenungan Firman Tuhan. Hizkia, meski diintimidasi oleh raja Asyur dengan kekuatan tentara yang besar, berkata kepada para panglima tentara dan rakyat Yehuda, “‘Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Janganlah takut dan terkejut terhadap raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah TUHAN, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita.’ Oleh kata-kata Hizkia, raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali.” Kita yang hidup dalam anugerah Perjanjian Baru seharusnya lebih percaya kepada kehebatan Tuhan! Tuhan masih menyertai Anda sampai hari ini. Masihkah Anda gentar pada musuh? Percayalah pada Tuhan.

 

Renungan singkat: 2 Tawarikh 32:8

Renungkan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda selama ini. Apa hal yang masih Anda takuti saat ini? Adakah kuasa yang lebih hebat dari Tuhan?

2020-04-25T19:09:27+07:00