//12/07/2023 – Tinggal di Dalam-Nya

12/07/2023 – Tinggal di Dalam-Nya

Rabu, 12/7/2023

Bacaan harian setahun: Mazmur 99-101; Filipi 1-2

Tinggal di Dalam-Nya

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Yohanes 15:3-7

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa yang membersihkan kita dari dosa? (ay. 3)
  2. Bagaimana caranya agar kita tetap berbuah? (ay. 4-5)
  3. Apa yang menjadi hak istimewa kita jika kita tinggal di dalam Allah? (ay. 7)

 

Renungan:

Yesus mengambil perumpamaan dari sebuah ranting pohon dalam Firman renungan kita hari ini. Jika tidak melekat pada pokok pohon, ranting akan mati. Ranting tidak dapat berbuat apa-apa jika tidak melekat pada pokok pohon; dia tidak dapat menerima nutrisi, tidak ditopang, tidak mampu berbunga dan berbuah, lalu akan gugur dan mati begitu saja. Sebaliknya jika ranting itu tetap melekat pada pokok pohon, dia pasti akan berbuah. Demikian juga, setiap orang percaya mempunyai aliran kehidupan Kristus selama Kristus ada di dalamnya dan tetap tinggal di dalam Dia; melekat pada Kristus. Untuk tetap tinggal di dalam Dia, kita tetap harus bersekutu dengan Allah, memelihara Firman-Nya untuk tetap ada di dalam hati dan pikiran kita, serta senantiasa menjadikannya penuntun dalam hidup kita. Dengan demikianlah kita akan hidup dan berbuah bagi Allah.

2023-06-27T08:12:21+07:00