//12/09/18 – Penuh penghinaan dalam kecemaran (1)

12/09/18 – Penuh penghinaan dalam kecemaran (1)

Rabu, 12/09/2018

PENUH PENGHINAAN DALAM KECEMARAN (1)

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
2 Petrus 2:10b-14

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Apa yang dilakukan oleh orang jahat yang sudah rusak moralnya? (ay. 10b-11)
2. Sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang jahat ini. (ay. 12-14b)
3. Disebut apakah orang-orang seperti itu? (ay. 14c)

Pengajaran
Peringatan Petrus menjadi pemicu bagi gereja untuk memperhatikan ajaran sesat dari buahnya, “Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk!.”

2019-10-11T11:12:46+07:00