//13/01/15 – Terbakar oleh kasih

13/01/15 – Terbakar oleh kasih

Selasa, 13/01/2015

TERBAKAR OLEH KASIH

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Yohanes 4:1-42

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Bagaimanakah awal perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria? (ayat 4-9)

2. Apa yang didapat oleh perempuan Samaria tersebut setelah ia berjumpa dengan Yesus? (ayat 13-15)

3. Bagaimana ekspresi perempuan Samaria ini setelah ia menerima Air Hidup itu? (ayat 39-42)

4. Ketika Anda mengalami kasih mula-mula, bagaimana ekspresi Anda?

 

M3 – Mendengar & melakukan firman Kristus

M4 – Membagikan firman Kristus

2014-12-19T04:45:29+07:00