//13/06/15 – Perkataan kehidupan

13/06/15 – Perkataan kehidupan

Sabtu, 13/06/2015

PERKATAAN KEHIDUPAN

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Amsal 4:20-23

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Bagaimanakah caranya agar kita dapat memperhatikan perkataan Tuhan? (ayat 20-21)

2. Apakah berkat yang akan diterima oleh mereka yang memperhatikan perkataan Tuhan tersebut? (ayat 22)

3. Jadi hal apakah yang sangat penting kita lakukan? (ayat 23)

4. Seberapa jauhkah Anda telah memperhatikan dan menyimpan perkataan Tuhan, serta menjaga hati Anda?

 

M3 – Mendengar dan melakukan firman Kristus

M4 – Membagikan firman Kristus

2015-05-28T03:58:38+07:00