//14/02/2021 – Segala Kemuliaan bagi Allah yang Esa

14/02/2021 – Segala Kemuliaan bagi Allah yang Esa

Minggu, 14/2/2021

Segala Kemuliaan bagi Allah yang Esa

Bacaan harian setahun: Bilangan 16-18; Roma 16; 1 Korintus 1-2

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Roma 16:25-27

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Siapakah yang berkuasa untuk menguatkan iman kita? (ay. 25a)
  2. Berapa lamakah pernyataan rahasia Allah itu sempat didiamkan? (ay. 25b)
  3. Apa tujuan utama dari pemberitaan para nabi? (ay. 26-27)

 

Renungan:

Kita bersyukur kepada Allah yang telah memanggil kita ke dalam rencana-Nya, Dia pasti menguatkan kita untuk menyelesaikan panggilan tersebut. Kata Paulus, “Bagi Dia, yang berkuasa menguatkan kamu, — menurut injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia, yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman — bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus: segala kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin.” Inilah jaminan kita di dalam Tuhan. Melalui ketaatan iman kita kepada Tuhan, kekuatan Allah yang besar menyanggupkan kita untuk melakukan apa yang telah dirahasiakan selama berada-abad lamanya. Iman di dalam Yesuslah yang membuat kita hidup di dalam rencana Allah tersebut. Maka, sepatutnyalah kita memberikan segala kemuliaan bagi Allah yang Esa yang telah menciptakan segala sesuatu.

2021-01-27T09:10:48+07:00