//14/06/2020 – Janji-janji Tuhan

14/06/2020 – Janji-janji Tuhan

Minggu, 14/6/2020

Janji-Janji Tuhan 

 

Bacaan harian setahun: Mazmur 18-20; Roma 4-5

Bacalah pasal-pasal ini di dalam hadirat Kristus; mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti gambar besar dari isi pasal-pasal yang dibaca.

 

Pendalaman (PL): Mazmur 20:1-9

  1. Jika Anda diurapi oleh Tuhan, janji apa saja yang berlaku bagi Anda? (ay. 1-5)
  2. Kesaksian apakah yang akan dialami oleh orang yang diurapi Tuhan? (ay. 7-9)

 

Renungan pendalaman:

Firman Tuhan hari ini penuh dengan janji-janji kemenangan. Namun, sebelum menuntut janji Tuhan, kita perlu mengerti dan mengenal Tuhan. “Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; janji TUHAN adalah murni; Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada-Nya,” (Mzm. 18:31). Karena Allah sempurna, janji-Nya pun bersyarat. Ada ujian sebelum janji Tuhan itu menjadi kenyataan bagi kita, agar janji Tuhan murni dalam hidup kita. “Kiranya TUHAN menjawab engkau pada waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau! Kiranya dikirimkan-Nya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokong-Nya engkau dari Sion. Kiranya diingat-Nya segala korban persembahanmu, dan disukai-Nya korban bakaranmu. Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kaukehendaki dan dijadikan-Nya berhasil apa yang kaurancangkan.” Melewati ujian ini, ketika janji itu digenapi, akan ada pengalaman dan kesaksian yang indah, “Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya dan menjawabnya dari surga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya.” Sudahkah Anda mengalami janji Tuhan? SIapkah Anda menghadapi ujiannya?

 

Renungan singkat: Mazmur 20:7-8

Selalu ada urapan Allah yang memberi kemenangan bagi orang yang bermegah di dalam Tuhan Anda. Bersyukurlah selalu untuk janji-janji Tuhan.

2020-05-20T13:14:00+07:00