//14/11/2020 – Teladan Gembala yang Baik

14/11/2020 – Teladan Gembala yang Baik

Sabtu, 14/11/2020

Teladan Gembala yang Baik

Bacaan harian setahun: Yehezkiel 34-35; Galatia 5-6

Bacalah pasal-pasal ini di dalam hadirat Kristus; mintalah tuntunan Roh Kudus agar Anda dapat mengerti gambar besar dari isi pasal-pasal yang dibaca.

 

Pendalaman (PL): Yehezkiel 34:1-17

  1. Bagaimana sikap gembala-gembala Israel terhadap domba-domba gembalaan mereka, yang membuat Tuhan murka? (ay. 1-8)
  2. Bagaimana seharusnya sikap gembala yang baik terhadap para dombanya? (ay. 11-16)

 

Renungan pendalaman:

Para pemimpin Israel telah lalai menuntun umat Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Serakah, mementingkan diri sendiri, memeras, mengabaikan kesejahteraan rakyat dan tidak bertanggungjawab terhadap domba-dombanya. Karena kegagalan para pemimpin Israel ini, Tuhan turun tangan untuk menggembalakan umat-Nya. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepada para gembala yang tidak setia menuntun domba-dombanya, “Beginilah Firman Tuhan Allah: Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu dan Aku akan menuntut kembali domba-dombaKu dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-domba-Ku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri; Aku akan melepaskan domba-domba-Ku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya.” Jika saat ini Anda dipercayakan Tuhan untuk menjadi gembala bagi para domba-Nya, tetaplah setia dan bertanggung jawab menuntun mereka. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang empunya domba-domba itu dan Dia sanggup memecat Anda jika Anda tidak melakukan tugas dari-Nya dengan baik. Mari, jangan sia-siakan kehormatan yang diberikan Tuhan atas diri Anda dan contohlah teladan Tuhan sebagai gembala yang baik.

 

Renungan singkat: Galatia 5:13

Renungkan Firman Tuhan hari ini. Sudahkah Anda melayani orang lain dengan kasih?

2020-10-26T17:02:02+07:00