//14/01/15 – Kasih mula-mula yang terus-menerus melimpah

14/01/15 – Kasih mula-mula yang terus-menerus melimpah

Rabu, 14/01/2015

KASIH MULA-MULA YANG TERUS-MENERUS MELIMPAH

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Galatia 1:6-10

 

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Apa reaksi Paulus ketika melihat orang Kristen kehilangan kasih mula-mula? (ayat 6a)

2. Apa yang terjadi bila seseorang kehilangan kasih mula-mula? (ayat 6b-7)

3. Apa yang dilakukan oleh Paulus ketika hatinya terus dipenuhi oleh kasih mula-mula kepada Tuhan? (ayat 10)

4. Apa yang akan Anda lakukan untuk membuat hati Anda terus dipenuhi oleh kasih mula-mula?

 

M3 – Mendengar & melakukan firman Kristus

M4 – Membagikan firman Kristus

2014-12-19T04:46:33+07:00