//14/08/14 – Perkataan dalam kehidupan anda

14/08/14 – Perkataan dalam kehidupan anda

Kamis, 14/08/2014

PERKATAAN DALAM KEHIDUPAN ANDA

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
Amsal 16:24

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Seperti apakah perkataan yang menyenangkan itu diandaikan? (ayat 24a)
2. Apa manfaat yang kita dapatkan dari perkataan yang menyenangkan? (ayat 24b)
3. Temukan perbedaan perkataan yang menyenangkan dan yang melukai. Yang mana yang lebih sering Anda keluarkan?

 

M3 – Mendengar dan Melakukan Firman Kristus

M4 –Membagikan Firman Kristus

2014-07-24T05:06:32+07:00