//15/01/15 – Saling mengingatkan demi kasih mula-mula

15/01/15 – Saling mengingatkan demi kasih mula-mula

Kamis, 15/01/2015

SALING MENGINGATKAN DEMI KASIH MULA-MULA

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Galatia 2:11-14

 

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Mengapa Paulus berani menantang Petrus yang mulai padam akan kasih mula-mula di hatinya? (ayat 11-12)

2. Apa akibatnya bila hati Petrus yang mulai dingin dibiarkan? (ayat 13)

3. Apa kata Paulus yang hatinya panas oleh kasih mula-mula ketika ditumpahkan kepada Petrus? (ayat 14)

 

4. Sebagai Tubuh Kristus, sudahkah kita saling menegur dan menasehati dengan kasih jika ada yang mulai padam dengan kasih mula-mula?

 

M3 – Mendengar & melakukan firman Kristus

M4 – Membagikan firman Kristus

2014-12-19T04:48:38+07:00