//16/01/2021 – Kristus, Anak Domba Allah

16/01/2021 – Kristus, Anak Domba Allah

Sabtu, 16/1/2021

Kristus, Anak Domba Allah

Bacaan harian setahun: Kejadian 46-48; Lukas 2-4

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Keluaran 12:1-28

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Kapan permulaan bulan bagi kita yang hidup dalam tahun Masehi? (ay. 1)
  2. Seperti apakah anak domba yang dipilih? (ay. 5) Mengapa? (ay. 13-14)
  3. Mengapa harus anak domba dan untuk apakah faedah darahnya? (ay.21-23)

 

Renungan:

Semua orang Israel tahu tentang anak domba Paskah, baik mereka yang sudah tua maupun masih anak-anak. Itulah sebabnya, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan lewat dari hadapannya, dia berkata kepada muridnya, “Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Dia dinyatakan kepada Israel,” (Yoh. 1:29-31). Yesus adalah Anak Domba Allah yang tidak bercela yang sejati. Yang Yohanes nyatakan sebenarnya ialah melalui darah Anak Domba itu, tidak akan ada lagi tulah kemusnahan di tengah-tengah orang Ibrani. TUHAN melewati pintu rumah dan tidak membiarkan pemusnah masuk untuk menulahi isi rumah tersebut. Oleh darah Yesus, semua orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti diselamatkan, tidak akan dipunahkan oleh maut.

2020-12-22T09:41:59+07:00