//16/04/2024 – Salib, Inti Pemuridan (2)

16/04/2024 – Salib, Inti Pemuridan (2)

Selasa, 16/4/2024

Bacaan harian setahun: 2 Raja-Raja 6-8; Matius 3-4

Salib, Inti Pemuridan (2)

 

M1 – Menerima Firman di Hadirat Kristus

1 Korintus 2:1-5

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa yang seharusnya inti utama dalam pemuridan?
  2. Menurut Anda, mengapa kita harus menjadikan salib yang utama dalam pemuridan?

 

Renungan

Inti dari sebuah pemuridan adalah salib. Mengapa demikian? Karena tujuan dari salib adalah memberi hidup kekal bagi semua manusia. Paulus menjelaskan kepada para murid di kota Korintus yang dia muridkan, “Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.” Setiap orang yang ada dalam pemuridan harus mengarah pada satu tujuan saja, yaitu agar semua orang menerima keselamatan yang telah Yesus berikan melalui pengorbanan-Nya di kayu salib lalu bertumbuh menuju keserupaan dengan Dia. Itulah sebabnya, dalam menyampaikan khotbahnya Paulus tidak mengandalkan hikmat manusia, tetapi berpusat pada kebenaran inti dari Injil. Sudahkah kita juga memusatkan pemuridan kita pada salib?

2024-03-26T11:07:51+07:00