//16/08/2022 – Kepastian akan Keselamatan Kekal

16/08/2022 – Kepastian akan Keselamatan Kekal

Selasa, 16/8/2022

Bacaan harian setahun: Amsal 26-27; Wahyu 7-8

Kepastian akan Keselamatan Kekal

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Yohanes 3:31-36

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Bagaimanakah kita memperoleh kesaksian tentang keselamatan kekal? (ay. 31-34)
  2. Apa yang terjadi jika kita menolak keselamatan kekal di dalam Yesus? (ay. 35-36)

 

Renungan:

Banyak orang Kristen anak belum yakin akan keselamatan kekal mereka di dalam Yesus, sehingga mereka masih bimbang. Karena itu, mereka harus diberi makanan rohani yang bergizi dari Firman Allah, agar iman mereka menjadi kokoh kuat. Ketika menguatkan orang Kristen anak, Yohanes menulis, “Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihat-Nya dan yang didengar-Nya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian-Nya itu. Siapa yang menerima kesaksian-Nya itu, dia mengaku, bahwa Allah adalah benar.” Begitu tegasnya Rasul Yohanes menulis Firman Tuhan ini, agar kita mendapat kekuatan dari Firman Tuhan. “Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan Firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya. Barangsiapa percaya kepada Anak, dia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.” Kita tidak perlu goyah lagi jika kita telah percaya kepada Yesus yang menjadi Allah atas hidup kita.

2022-07-26T14:09:10+07:00