//17/04/15 – Pemulihan umat Tuhan menjadi tentara Allah

17/04/15 – Pemulihan umat Tuhan menjadi tentara Allah

Jumat, 17/04/2015

PEMULIHAN UMAT TUHAN MENJADI TENTARA ALLAH


M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Yehezkiel 37:1-10

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

Walaupun nubuatan ini berkaitan dengan pemulihan Israel secara jasmani dalam sejarah, tapi sekaligus merupakan gambaran bagi pemulihan tubuh Kristus di masa yang kemudian.

1. Hal apakah yang terjadi dan ke manakah Yehezkiel dibawa? Hal-hal apakah yang dilihat dan dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkiel? (ay. 1-3)

2. Hal apakah yang difirmankan Tuhan kepada Yehezkiel agar tulang-tulang di lembah tersebut dapat dipulihkan menjadi tentara yang besar? (ay. 4-10)

3. Prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran apa yang Anda dapatkan tentang pemulihan umat Tuhan menjadi tubuh Kristus yang utuh, bahkan menjadi tentara yang besar?

M3 – Mendengar dan melakukan Firman Kristus

M4 – Membagikan Firman Kristus

2015-03-26T06:19:35+07:00