//18/10/2020 – Mempraktikkan Kasih

18/10/2020 – Mempraktikkan Kasih

Minggu, 18/10/2020

Mempraktikkan Kasih

 

Bacaan harian setahun: Yeremia 37-38; Kisah Para Rasul 24-25

Bacalah pasal-pasal ini di dalam hadirat Kristus; mintalah tuntunan Roh Kudus agar Anda dapat mengerti gambar besar dari isi pasal-pasal yang dibaca.

 

Pendalaman (PL): Yeremia 38:1-13

  1. Bacalah ayat 1-6; apa yang Anda lihat dari tindakan orang-orang ini kepada Nabi Yeremia?
  2. Menurut penilaian Anda, kasih bagaimanakah yang dipraktikkan oleh Ebed-Melekh? (ay. 7-12)

 

Renungan pendalaman:

Dalam Perjanjian Baru, Yakobus pernah menuliskan, “Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman,” (Yak.2:13). Peristiwa yang terjadi pada Nabi Yeremia dalam Firman bacaan kita hari ini menunjukkan contohnya. Nabi Yeremia menjalani penghakiman keras yang tidak berbelas kasihan, tetapi praktik kasih yang ditunjukkan oleh Ebed-Melekh, orang Etiopia itu, membuatnya menerima belas kasihan. Saat itu, para pemuka Israel mengancam Yeremia, “Baiklah orang ini dihukum mati!” Mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya dalam perigi yang tidak ada air, hanya lumpur. Akibatnya, Yeremia terperosok ke dalam lumpur. Tiba-tiba ada Ebed-Melekh, seorang Etiopia, yang menghadap raja dengan laporan, “Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi; dia akan mati kelaparan di tempat itu! Sebab tidak ada lagi roti di kota.” Ebed-Melekh pun bertindak dengan membawa tiga orang dan masuk ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan istana. Dia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi. Dia berseru, “Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali!” Yeremia pun berbuat demikian. Mereka mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi dan dengan demikian Yeremia diselamatkan. Ebed-Melekh bukan termasuk bangsa yang menjadi umat Tuhan tetapi perbuatan kasih yang dipraktikkannya membawa keselamatan.

 

Renungan singkat: Yeremia 38:9

Tuhan selalu menjaga umat-Nya. Setialah untuk hidup menurut Firman Tuhan dan Dia akan melepaskan Anda.

2020-09-26T15:37:15+07:00