//19/10/2022 – Bapa yang Selalu Memberi yang Terbaik

19/10/2022 – Bapa yang Selalu Memberi yang Terbaik

Rabu, 19/10/ 2022

Bacaan harian setahun: Yeremia 37-38; Kisah Para Rasul 24-25

Bapa yang Selalu Memberi yang Terbaik

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Matius 7:9-11

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa sifat seorang bapa yang baik?
  2. Apa teladan dari Bapa di surga kepada bapa di dunia?

 

Renungan:

Bapa yang baik akan selalu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya minta roti, seorang bapa tidak akan memberikan batu. Bapa pun tidak akan memberikan ular, ketika anaknya minta ikan. Seorang bapa pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga rela memberikan waktu, tenaga, maupun hartanya agar si anak dapat hidup lebih baik. Inilah cerminan sifat dan isi hati Bapa di surga yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita, demikian jugalah yang kita perbuat kepada anak-anak kita.

2022-09-24T12:23:24+07:00