//19/12/18 – Iman membawa keselamatan roh (2)

19/12/18 – Iman membawa keselamatan roh (2)

Rabu 19/12/2018
IMAN MEMBAWA KESELAMATAN ROH (2)

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
Yohanes 3:31-36

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Tentang siapakah Yohanes Pembaptis sedang memberikan penjelasan kepada murid-muridnya? (ay. 31-32)
2. Bagaimanakah Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang keselamatan kekal? (ay. 33-35)
3. Jaminan tentang apakah yang diberikan oleh Allah kepada kita? (ay. 36)

Pengajaran
Tuhan Yang Mahabesar dan Mahakuasa telah menyediakan keselamatan yang cuma-cuma kepada manusia. Keselamatan yang telah disediakan tersebut disebutkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai, “Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihat-Nya dan yang didengar-Nya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian-Nya itu.” Rasanya Yohanes Pembaptis tahu bahwa ada orang yang akan menolak kebenaran ini dengan berkata, “Siapa yang menerima kesaksian-Nya itu, ia mengaku, bahwa Allah adalah benar.”Lalu, Yohanes memberikan kesimpulan yang jitu, “Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.” Kita tidak perlu khawatir; Allah adalah jaminannya.

2019-10-12T10:08:37+07:00