//19/12/2023 – Ekspresi Kedewasaan Rohani

19/12/2023 – Ekspresi Kedewasaan Rohani

Selasa, 19/12/2023

Bacaan harian setahun:  Habakuk 1-2; 1 Yohanes 5; 2 Yohanes 1

Ekspresi Kedewasaan Rohani

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Kolose 3:12-17

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa yang Paulus katakan kepada kita yang sudah dewasa rohani dalam Tuhan?
  2. Apa arti ayat 17 bagi Anda sendiri?

 

Renungan:

Dalam renungan hari ini, kita belajar dari nasihat Paulus kepada orang-orang yang dewasa rohani, “Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.” Ini semua adalah tindakan nyata, yang berbicara lebih kuat dari kata-kata, yang didasari kasih Kristus, “Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.” Sebagai Gereja kepenuhan Kristus kita perlu menyatakan kehadiran Kristus di bumi dalam wujud kasih yang nyata ini, seperti yang Paulus jelaskan selanjutnya, “Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.” Inilah ekspresi kedewasaan rohani yang perlu kita keluarkan.

2023-11-25T08:48:03+07:00