//20/04/2021 – Ketika Tuhan Menjawab Permintaan yang Tidak Baik

20/04/2021 – Ketika Tuhan Menjawab Permintaan yang Tidak Baik

Selasa, 20/4/2021

Ketika Tuhan Menjawab Permintaan yang Tidak Baik

Bacaan harian setahun: 2 Raja-Raja 15-17; Matius 9-10

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

1 Samuel 8:1-9

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa permintaan orang Israel kepada nabi Samuel, sehingga Samuel berdoa? (ay. 1-6)
  2. Apa jawaban Allah kepada nabi Samuel? (ay. 7-9)

 

Renungan:

Kita menyembah Allah yang keputusan-keputusan-Nya tidak terselami dan rancangan-Nya tak terpahami. Ketika orang Israel menolak anak-anak Samuel menjadi hakim atas orang Israel, menyesallah Samuel lalu dia berdoa kepada TUHAN. TUHAN menjawabnya, “Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka.” Tuhan pun menjelaskan kelakuan orang Israel itu kepada Samuel, “Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada-Ku sejak hari Aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan Daku dan beribadah kepada allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu.” Kita tidak bisa memahami keputusan Tuhan, tetapi Dia menjamin keputusan-Nya, “Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka.” Demi mempertahankan keberadaan umat-Nya di dunia, Tuhan pasti menjawab doa.

2021-03-25T10:18:29+07:00