//20/10/2023 – Mengalami Kasih dan Kuasa Allah yang Tak Terduga

20/10/2023 – Mengalami Kasih dan Kuasa Allah yang Tak Terduga

Jumat, 20/10/2023

Bacaan harian setahun: Yeremia 39-40; Kisah Para Rasul 26-27

Mengalami Kasih dan Kuasa Allah yang Tak Terduga

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Efesus 3:14-21

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa isi doa Paulus bagi Gereja kepenuhan Kristus?
  2. Rindukah Anda untuk mengalaminya?

 

Renungan:

Dalam renungan hari ini, kita masih melanjutkan membahas doa Paulus. Dia berkata, “Aku berdoa supaya Dia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.” Perhatikan doa Paulus tentang tak terduganya kasih Kristus, “Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.” Luar biasa pengertian Paulus! Hasilnya, kita dapat mencapai kepenuhan Kristus jika kita terus-menerus dibangun. Dengan demikian, Tubuh Kristus menjadi pulih, sehat, lengkap, mampu berfungsi dengan maksimal, sehingga Kristus diekspresikan sepenuhnya.

2023-09-28T11:47:58+07:00