//20/07/16 – Kuasa yang mengeringkan lautan

20/07/16 – Kuasa yang mengeringkan lautan

Rabu, 20/07/2016

KUASA YANG MENGERINGKAN LAUTAN

 

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus

Keluaran 14:15-31

 

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Sebelum kuasa Tuhan dinyatakan untuk mengeringkan laut, apa teguran Tuhan pada Musa? Apa perintah Tuhan selanjutnya kepada Musa? (ay. 15-16)

2. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun dan tentara Mesir? (ay. 17-18) Apa yang dilakukan oleh Malaikat Tuhan? (ay. 19-20)

3. Bagaimanakah kuasa Tuhan dimanifestasikan? (ay. 21-26)

Sebelum mengeringkan laut, Tuhan harus berurusan dengan Musa sebagai penyalur dan pelaksana kuasaNya di lapangan. Kata Tuhan kepada Musa, “Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaKu? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering.” Jika ingin mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, kita harus bekerja sama dengan Dia. Lakukan perintah Tuhan, maka Anda akan melihat mujizat terjadi dalam hidup Anda.

 

M3 – Melakukan firman Kristus

M4 – Membagikan firman Kristus

2016-06-23T09:05:47+07:00