//21/03/2021 – Peringatan Serius untuk Keselamatan Kekal

21/03/2021 – Peringatan Serius untuk Keselamatan Kekal

Minggu, 21/3/2021

Peringatan Serius untuk Keselamatan Kekal

Bacaan harian setahun: 1 Samuel 2-4; Ibrani 5-6

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Ibrani 2:1-4

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Mengapa kita harus lebih teliti dalam memperhatikan Firman Tuhan? (ay. 1-3)
  2. Apa alasan utama bagi kita untuk lebih berhati-hati? (ay. 4)

 

Renungan:

Firman renungan hari ini memberikan suatu peringatan yang serius tentang keselamatan kekal, “Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa arus.” Bukan hanya mendengar yang penting, tetapi kita juga harus teliti memperhatikan. Jika tidak teliti, kita akan menghadapi konsekuensi yang serius. “Sebab kalau Firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai.” Ini bukanlah ancaman, tetapi peringatan kepada mereka yang menganggap remeh keselamatan yang disediakan Allah bagi manusia. Dia memberikan peringatan serius ini agar kita bertobat. Jika tidak bertobat, kita akan menghadapi risiko yang serius pula.

2021-02-23T09:45:02+07:00