//21/11/2022 – Pentingnya Memiliki Hati yang Bersih

21/11/2022 – Pentingnya Memiliki Hati yang Bersih

Senin, 21/11/2022

Bacaan harian setahun: Yehezkiel 46-47; Kolose 1-2

Pentingnya Memiliki Hati yang Bersih

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Matius 23:25-28

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Hal apakah yang ditegur Allah terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi?
  2. Hal apakah yang dilihat oleh Allah dari tindakan manusia?

 

Renungan:

Kemunafikan sangat melekat pada orang-orang Farisi. Mereka bahkan disebut seperti memakai topeng wajah kesalehan, padahal di dalam hidupnya penuh dengan kejahatan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui renungan hari ini, kita ditegur untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan jangan hidup seperti orang Farisi. Dalam hardikan Yesus kepada para pemimpin Yahudi, ada teguran keras karena mereka mengutamakan penampilan luar daripada pembaharuan dalam batin, “Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan.” Yesus mengutamakan hati yang bersih. Jika hati kita senantiasa diserahkan kepada Tuhan untuk dibersihkan dan diperbaharui, tentu bagian luar kita pun akan ikut bersih. Karena itu, kata Yesus, “Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih.” Rindukah kita memberikan hati kita untuk diperbaharui? Ketika kita mengutamakan pembaharuan batin, kehidupan kita yang tampak di luar pun akan menjadi bersih pula.

2022-10-26T15:00:52+07:00