//21/08/15 – Menoleh ke belakang

21/08/15 – Menoleh ke belakang

Jumat, 21/08/2015

MENOLEH KE BELAKANG

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Lukas 9:57-62

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Hal apa yang Yesus katakan kepada seorang yang mau mengikut Dia (ay. 57-58)?

2. Apa perkataan Yesus kepada orang-orang lain yang mau mengikut Dia, tetapi dengan berbagai persyaratan (ay. 59-61)? Hal apakah yang Yesus katakan tentang orang yang mau bekerja di ladang dalam Kerajaan Allah (ay. 62)?

3. Sejauh manakah Anda mengikut Yesus setiap hari? Penghalang-penghalang apakah yang perlu disingkirkan dari hidup Anda?

Di sini Yesus bukan mengajarkan kita untuk melalaikan orang tua dan keluarga kita. Di ayat-ayat lain dalam Alkitab, Yesus justru mengajarkan untuk berbakti dan menghormati orang tua dan melayani keluarga. Poin yang ingin diutarakan oleh Yesus adalah bahwa kepentingan mengikut Yesus harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih prioritas sehingga kita gagal mengikut Dia.

M3 – Mendengar dan melakukan Firman Kristus

M4 – Membagikan Firman Kristus

2015-07-16T03:29:17+07:00