//22/03/18 – Tanggung jawab terhadap para janda (2)

22/03/18 – Tanggung jawab terhadap para janda (2)

Kamis, 22/03/2018

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PARA JANDA (2)

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
1 Timotius 5:9-13

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk didaftarkan sebagai janda? (ay. 9)
2. Bagaimanakah seharusnya gaya hidup seorang janda dalam berbuat baik? (ay. 10)
3. Mengapa para janda yang lebih muda ditolak pendaftaran statusnya sebagai janda? (ay. 11-13)

Pengajaran
Rasul Paulus tidak hanya memperhatikan kehidupan jemaat biasa saja, tetapi dia juga sangat perhatian kepada kehidupan para janda yang benar. Untuk itu ia mengungkapkan bagaimana seharusnya kehidupan para janda yang benar, “Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari enam puluh tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan — pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepada-Nya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya.”

2019-10-12T11:03:23+07:00