//25/02/2023 – Kuasa Penyertaan Tuhan dalam Pemuridan

25/02/2023 – Kuasa Penyertaan Tuhan dalam Pemuridan

Sabtu, 25/2/2023

Bacaan harian setahun: Ulangan 13-15; 2 Korintus 12-13

Kuasa Penyertaan Tuhan dalam Pemuridan

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Matius 28:18-20

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa amanat Yesus bagi setiap murid-Nya?
  2. Apa janji Tuhan saat kita setia dan taat melakukan perintah-Nya?

 

Renungan:

Dalam setiap perintah Tuhan, selalu ada jaminan penyertaan-Nya atas kita. Dia tidak pernah membiarkan kita melakukan perintah-Nya sendirian. Yesus berkata, “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” Janji itulah yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Itu sebabnya, Paulus bekerja keras dalam pemuridan dan tidak pernah lelah dalam pelayanannya. Walau proses dalam pemuridan bisa jadi berat dan lelah, jika kita setia mengusahakan dan menggumulkan dengan segala tenaga, kuasa Tuhan akan menaungi kita dan memampukan kita melewatinya. Ingatlah bahwa ada jaminan keberhasilan dalam pemuridan bagi mereka yang setia dalam prosesnya.

2023-01-26T11:41:21+07:00