//25/03/2021 – Korban yang Berkenan kepada Allah

25/03/2021 – Korban yang Berkenan kepada Allah

Kamis25/3/2021

Korban yang Berkenan kepada Allah

Bacaan harian setahun: 1 Samuel 14-16; Ibrani 13; Yakobus 1

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Ibrani 13:8-16

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Siapakah korban pertama yang berkenan kepada Allah? (ay. 8,12)
  2. Bagaimanakah korban yang berkenan pada Allah itu? (ay. 13, 15)
  3. Korban apa lagi yang sangat berkenan kepada Allah? (ay. 16)

 

Renungan:

Kita tahu bahwa korban Yesus di atas kayu salib sudah cukup untuk menyenangkan hati Allah Bapa di surga, tetapi hari ini kita membaca bahwa masih ada korban lain yang juga menyenangkan hati Allah. “Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya.” Ucapan syukur merupakan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, “Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.” Ternyata, berbuat baik dan memberi bantuan juga menjadi korban yang berkenan kepada Allah. Marilah kita mempraktikkan Firman Tuhan ini. Dalam masa sukar seperti sekarang ini, bantuan yang kita berikan bisa menolong orang lain yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, kita memberikan korban yang berkenan kepada Allah.

2021-02-23T09:50:23+07:00