//25/09/2023 – Jaminan Tuhan atas Seluruh Tubuh-Nya

25/09/2023 – Jaminan Tuhan atas Seluruh Tubuh-Nya

Senin, 25/9/2023

Bacaan harian setahun: Yesaya 55-56; Lukas 21-22

Jaminan Tuhan atas Seluruh Tubuh-Nya

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Ulangan 33:26-29

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Siapakah Allah yang dapat Anda bayangkan bagi diri Anda?
  2. Mengapa Tubuh Kristus akan diam dengan tenteram?

 

Renungan:

Dalam Firman bacaan ini, Musa menulis tentang seluruh keturunan Yakub atau gambaran dari Tubuh Kristus, “Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Dia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaan-Nya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Dia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman: Punahkanlah!” Luar biasa perlindungan Tuhan atas Tubuh-Nya! Tidak tertandingi. Itulah sebabnya, Musa melihat dengan iman dan dapat yakin mengucapkan jaminan, “Maka Israel diam dengan tenteram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur; bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel; siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka.” Maukah Anda melihat seperti Nabi Musa melihat kehebatan dan kebesaran Allah? Biarlah iman Anda tidak tergoyahkan atas jaminan perlindungan Tuhan ini.

2023-08-24T14:28:56+07:00