//25/07/18 – Praktik bersabar

25/07/18 – Praktik bersabar

Rabu, 25/07/2018

PRAKTIK BERSABAR

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
Yakobus 5:7-11

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Apa nasihat Rasul Yakobus kepada kita? Contoh apakah yang dipakai untuk membuka pikiran kita? (ay. 7-8)
2. Mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut dan kepada siapakah kita perlu meniru sikap hidup mereka? (ay. 9-10)
3. Siapakah orang yang berbahagia? Apa yang disediakan Tuhan bagi orang yang bertekun? (ay. 11)

Pengajaran
Kita telah mengetahui kesabaran yang dimiliki oleh Ayub ketika ia mengalami pencobaan. Tuhan adalah Allah yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, Ayub diberkati Tuhan berlipat ganda setelah ia tekun melewati masa-masa yang menderita. Kita perlu meneladani ketekunan hidup para nabi Tuhan yang tertulis di dalam kisah-kisah kitab suci, termasuk tentang bersabar. Apakah hari-hari ini Anda sedang mengalami penderitaan dalam hidup Anda? Tetaplah bersabar sampai waktu Tuhan digenapi.

2019-10-12T10:27:57+07:00