//25/10/17 – Merdeka dari tuntutan legalistik

25/10/17 – Merdeka dari tuntutan legalistik

Rabu, 25/10/2017

MERDEKA DARI TUNTUTAN LEGALISTIK

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
Galatia 5:7-12

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Hal apakah yang ditanyakan oleh Paulus? (ay. 7)
2. Seperti apakah pengaruh legalistik itu? (ay. 8-10)
3. Bagaimanakah cara Paulus mengalami kemerdekaan dari tuntutan yang legalistik? (ay. 11-12)

PENGAJARAN:
Banyak orang Kristen tidak menyadari hak-hak istimewa dari hasil pembenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada mereka. Ketidakpahaman akan hak istimewa yang dimiliki oleh orang Kristen telah dimanfaatkan orang-orang legalistik untuk menuntut dan memperbudak orang lain. Untuk itulah Paulus menuliskan perintah ini, yaitu menjelaskan hak istimewa orang Kristen yang diterima dari Allah karena kepercayaan pada kuasa salib Kristus. Salib Kristus memberikan kemerdekaan yang sempurna kepada seseorang yang percaya dengan iman kepadanya. Sudahkah Anda dimerdekakan dari tuntutan dan penafsiran manusia yang legalistik?

2019-10-17T10:52:05+07:00