//26/01/15 – Buah-buah kasih mula-mula

26/01/15 – Buah-buah kasih mula-mula

Senin, 26/01/2015

BUAH-BUAH KASIH MULA-MULA

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Ibrani 11:23-29

 

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Sebutkan, buah apakah yang timbul ketika Musa hidup dalam kasih mula-mula? (ayat 23-26)

2. Menurut Anda, mengapa Musa tidak takut akan murka raja? (ayat 27)

3. Kasih mula-mula menghasilkan iman untuk terjadinya mujizat. Sebutkanlah mujizat yang terjadi itu. (ayat 28-29)

4. Sudahkah Anda hidup dalam kasih mula-mula? Mengapa?

 

M3 – Mendengar & melakukan firman Kristus

M4 – Membagikan firman Kristus

2019-10-17T17:31:10+07:00