//27/04/2023 – Mengutamakan Kristus daripada Harta

27/04/2023 – Mengutamakan Kristus daripada Harta

Kamis, 27/4/2023

Bacaan harian setahun: 1 Tawarikh 11-13; Matius 23-24

Mengutamakan Kristus daripada Harta

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Matius 19:16-24

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa pertanyaan orang muda yang kaya itu kepada Yesus? (ay. 16)
  2. Apa jawaban Yesus yang membuat orang muda itu sedih dan pergi? (ay. 21-22)
  3. Apa pernyataan Yesus atas peristiwa itu? (ay. 23-24)

 

Renungan:

Banyak janji-janji yang diberikan orang bahwa ketika hidupnya makmur, mereka akan memberikan hartanya kepada Tuhan. Namun, Firman Tuhan yang kita baca tentang orang muda yang kaya ini menunjukkan kenyataannya. Si orang kaya muda ini justru sedih dan pergi menjauh dari Yesus ketika Yesus berkata, “Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.” Dia tidak bersedia mengutamakan Kristus daripada hartanya. Banyak orang seperti orang kaya muda itu. Mereka tidak rela memberikan harta ketika telah mempunyai banyak harta. Perasaan memiliki dan sayang kepada harta tersebut membuat orang tidak rela kehilangan untuk pekerjaan Tuhan. Keterikatan pada harta membuat kita jauh dari Allah. Untuk itu, pastikan bahwa kita mengutamakan Tuhan daripada harta kita di bumi.

2023-03-28T08:34:32+07:00