//28/02/15 – Rumah Tuhan yang sejati

28/02/15 – Rumah Tuhan yang sejati

Sabtu, 28/02/2015

RUMAH TUHAN YANG SEJATI

 

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Kisah Para Rasul 2:41-47

 

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Temukanlah setidaknya 7 ciri rumah Tuhan dalam gereja mula-mula! (ayat 43-47)

a. ayat 43a: ______________________________________________

b. ayat 43b: ______________________________________________

c. ayat 44a: ______________________________________________

d. ayat 44b-45: ______________________________________________

e. ayat 46: ______________________________________________

f. ayat 47a: ______________________________________________

g. ayat 47b: ______________________________________________

2. Apakah yang menyebabkan gereja mula-mula menghasilkan buah-buah yang begitu luar biasa, seperti yang ditemukan dalam ayat 43-47? (ayat 42)  Menurut Anda, apakah buah-buah ini juga ada dalam gereja di masa kini?

 

M3 – Mendengar dan melakukan Firman Kristus

 

M4 – Membagikan Firman Kristus

2019-10-17T17:16:41+07:00