//29/10/2023 – Menjadi Terang bagi Bangsa-bangsa

29/10/2023 – Menjadi Terang bagi Bangsa-bangsa

Minggu, 29/10/2023

Bacaan harian setahun: Ratapan 5; Yehezkiel 1; Roma 16; 1 Korintus 1

Menjadi Terang bagi Bangsa-bangsa

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Yesaya 49:6-7

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Mengapa Allah Bapa berkata kepada Mesias, “Terlalu sedikit bagimu…”?
  2. Apa yang dihasilkan dari ketaatan Mesias atau Yesus Kristus?

 

Renungan:

Rencana Allah sejak semula adalah membawa berita keselamatan dari Allah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya, Allah Bapa berfirman melalui Nabi Yesaya tentang Mesias/Kristus yang diutus-Nya, “Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada-Ku sampai ke ujung bumi.” Ketika Mesias/Kristus taat kepada Firman Tuhan, Tuhan memberikan upah kepada-Nya, “Beginilah Firman TUHAN, Penebus Israel, Allahnya yang Mahakudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa: ‘Raja-raja akan melihat perbuatan-Ku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena TUHAN yang setia oleh karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang memilih engkau.’” Kini, Allah memakai kita untuk membawa berita keselamatan dari Allah kepada bangsa-bangsa. Marilah kita mengerjakan misi yang telah Tuhan taruh di dalam hidup kita yaitu menjadi terang bagi dunia ini sehingga bangsa-bangsa melihat kemuliaan Tuhan.

2023-09-28T11:55:52+07:00