//29/04/16 – Diberkati untuk memberkati

29/04/16 – Diberkati untuk memberkati

Jumat, 29/04/2016

DIBERKATI UNTUK MEMBERKATI

 

M1 – Membaca firman di hadirat Kristus
Kejadian 12:1-3

 

M2 – Merenungkan firman di hadirat Kristus

1. Apa perintah Tuhan kepada Abraham? (ay. 1)

2. Apa janji Tuhan kepada Abraham? (ay. 2)

3. Jaminan apakah yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham? (ay. 3 a-b)

4. Untuk tujuan apakah Tuhan memberkati Abraham? (ay. 3 c)

 

Abraham tidak hanya menerima janji Tuhan bahwa ia akan diberkati dan namanya menjadi masyhur saja, tetapi ia juga akan menjadi berkat. Tujuan utama Tuhan memberkati Abraham dan kita sebagai keturunannya yang rohani adalah menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan bahwa Ia tidak hanya memberkati Abraham, tetapi orang-orang yang memberkati Abraham juga mendapat berkat Tuhan. Hidup dalam Kerajaan Allah artinya tidak ada yang boleh menimbun untuk diri sendiri. Jika tidak, kita tidak sampai kepada tujuan panggilan Allah sejak semula, yaitu ”…olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.” Itulah tujuan Ilahi dari Allah sejak permulaan panggilan Abraham, yang juga menjadi tujuan Allah melalui hidup kita.

 

M3 – Mendengar dan melakukan Firman Kristus

M4 – Membagikan Firman Kristus

2016-03-24T09:19:09+07:00